zakres działalności / range of activities  


 • wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
 • kompleksowe prowadzenie spraw formalno-prawnych projektów
 • analizy i doradztwo przedprojektowe
 • projekty zagospodarowania terenu
 • adaptacje projektów gotowych
 • inwentaryzacje budowlane
 • przedmiary i kosztorysy
 • termomodernizacje
 • projekty rozbiórek
 • mała architektura
 • projekty wnętrz
 • projekty mebli
 • wizualizacje
 • legalizacje
 • multibranch building projects, executive and engineering design
 • comprehensive handling of formal and legal project cases
 • pre-project consulting and analysis
 • adaptation of typical projects
 • land developement projects
 • measuring and inventory of buildings
 • take-off and cost calculating
 • thermal projects
 • demolitions projects
 • landscape architecture
 • interior design
 • furniture design
 • visualizations
 • formal legalizations of buildings