to ja / it's me


Szanowni Państwo,

   Jestem czynnie działającym architektem posiadającym uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń od 2006 roku. Również od 2006 roku jestem nieprzerwanie członkiem Pomorskiej Izby Architektów.

    W zawodzie architekta pracuję od 1996 roku. W latach 2000-2015 byłem zatrudniony w firmie JM Architekci w Gdańsku, przechodząc drogę od asystenta projektanta do menedżera projektu. W ciągu szesnastu lat pracy miałem okazję współpracować przy opracowywaniu wielu projektów z których większość została zrealizowana.

    Pełniłem również funkcję pełnomocnika do spraw jakości. Brałem udział w szkoleniu oraz we wdrażaniu normy jakości ISO 9001:2001, nadzorując przebieg procesów projektowych i procedur polepszających wydajność pracy.

   Od dwóch lat prowadzę własną działalność w pełnym zakresie obejmującym projektowanie budynków i obiektów budowlanych, projektowanie przestrzenne (urbanistyka, zagospodarowania terenów) oraz projekty wnętrz. Współpracuję z wieloma projektantami branżowymi. Koordynuję projekty branżowe, prowadzę procesy inwestycyjne, dobrze orientuję się w przepisach i polskim prawie budowlanym. Poruszam się sprawnie w programach graficznych, projektowych i edytorach.

   Uważam się za osobę skuteczną, która doprowadza powierzone zadania do końca w możliwie najkrótszym czasie. Dotrzymuję terminów stawiając na wysoką jakość wykonywanych projektów. Na bieżąco uzupełniam wiedzę o technologiach budowlanych i możliwościach programów uczestnicząc w szkoleniach.

   Zapraszam do zapoznania się z moimi projektami, wizualizacjami i zakresem działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą ze mną, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

mgr inż. arch. Tomasz Majchrzak

 

Dear Sir / Madam,
I am actively working architect with unlimited  architectural design licence since 2006.  I am also a member of Polish Board of Architects (Pomeranian Board of Architects) continuously since 2006.

 
In the profession of the architect I work since 1996. In the period 2000-2015 I was employed at JM architects in Gdansk, going the way from the designer assistant to the project manager. During the sixteen years of work, I had the opportunity to collaborate in the development of many projects, most of which has been realized.


 I was also a commissioner of quality. I have been involved in training and in the implementation of quality standards ISO 9001:2001, overseeing the design processes and procedures for improving productivity.


     Now I run my own business in the full range including the design of buildings, landscapes projects and interior design. . I work with a lot of branch designers

     I coordinate industry projects, leading investment processes. My knowledge of  Polish regulations and building law is fluent. I move smoothly in graphics programs, design and text editors.

     I consider myself a person effectively, which goes to the end of the task in the shortest possible time.  I keep time limits of project and I put a lot of attention on quality of design.
   I keep the complements the knowledge of construction technologies and CAD programs by participating in the trainings.

   I invite you to familiarize yourself with my projects, visualizations and range of activities. If you are interested in working with me, please contact me by phone or e-mail.


architect Tomasz Majchrzak